ќе (чест.) - са (прид.)

Во спротивно, не ќе са­каше да патуваме!
„Ервехе“ од Луан Старова (2006)