and - онтологија

со повеќе

Вид збор: Предлог
Во вакви конструкции, место сврзникот и.