as much - онтологија

колку повеќе

Вид збор: Сврзник
Во одноcни (релативни) реченици во сврзувачка функција за да се изрази споредба врз основа на количеcтво, заедно со што.