between - онтологија

измеѓу повеќе

Вид збор: Предлог
помеѓу
Употреба: Дијалектен збор

меѓу повеќе

Вид збор: Предлог
Во просторот среде две или повеќе лица, предмети и сл.
Заемни односи што засегаат две или повеќе лица, предмети, поими.
Временска определба што разделува два момента.
Бројна граница од - до за приближна бројност.
Вклученост, положба на нешто во еднородна средина од лица, предмети и појави.
споредба
Изделување од множество.

помеѓу повеќе

Вид збор: Предлог
(пространствено значење) Место во средина, во внатрешноста, што разделува две или повеќе нешта.
Временско разделување од еден до друг настан, период.
Во средина на еднородни предмети, лица, појави.
Заемен однос.

сред повеќе

Вид збор: Предлог
За означување на средината, на кругот на нешто.

среде повеќе

Вид збор: Предлог
меѓу, измеѓу
Примери:
Среде учениците.