determine - онтологија

детерминира повеќе

детерминираат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
предопредели, предопределува

квалификува повеќе

квалификуваат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Определи, определува, стави, става во определена група, категорија според некои обележја, својства или квалитет.
Албански: përcaktoj

одреди повеќе

одредат
Вид збор: Глагол, свршен
Утврди, установи нешто, во некој однос (по број, големина, тежина, квалитет).
Албански: caktoj, përcaktoj
Пропише, донесе решение, одлука, закон и сл.
Албански: përcaktoj
Одбере, избере, намени за нешто.
Албански: caktoj, përcaktoj

определи повеќе

определат
Вид збор: Глагол, свршен
Точно установи, утврди нешто.
Албански: përcaktoj, determinoj
Пресмета, утврди број, количеcтво.
Албански: caktoj
одлучи, реши
Албански: vendos
набележи, назначи
Албански: përcaktoj, vendos
Избере, назначи на должност.
Албански: caktoj
обуслови
Албански: përcaktoj, determinoj
Установи, додели, даде некому нешто - награда, задача и сл.
Албански: caktoj, jap
(се определи) Се одлучи, се реши за некого или нешто, заземе став за нешто.
Албански: përcaktohem

пише повеќе

пишат
Вид збор: Глагол, свршен
Одреди (по писмен пат).
Албански: përcaktoj

посочи повеќе

посочат
Вид збор: Глагол, свршен
Определи нешто.
Албански: përcaktoj, determinoj

предвиди повеќе

предвидат
Вид збор: Глагол, свршен
Претходно точно определи, пропише нешто со нормативен акт.
Албански: përcaktoj
Употреба: Правда

предели повеќе

пределат
Вид збор: Глагол, свршен
Определи нешто некому во вид на должност, обврска, задача.
Употреба: Архаизам

разреже повеќе

разрежат
Вид збор: Глагол, свршен
За данок, прилог, придонес - одмери, определи.
Албански: përcaktoj
Употреба: Економија

услови повеќе

условат
Вид збор: Глагол, свршен
Определи, предизвика нешто, стане причина на нешто.
Албански: përcaktoj
Примери:
Потребите на тоа време ја условија значителната концентрација на власта.

установи повеќе

установат
Вид збор: Глагол, свршен
утврди, докаже
Албански: vërtetoj

утврди повеќе

утврдат
Вид збор: Глагол, свршен
Строго определи.
Албански: përcaktoj