except - онтологија

освен повеќе

Вид збор: Сврзник
Како исклучен, ексклузивен, обично делот пред сврзникот е негиран, потоа следува информација за спротивност по исклучок; самостојно, при поврзување на дел што е спротивен од претходниот.
Во состав со други сврзници за да се претстави нешто што е поинакво или спротивно по исклучок: освен ако, освен да, освен кога, освен што.
Во состави со предлози: освен во, освен да, освен за, освен на и сл.

осем повеќе

Вид збор: Сврзник
освен
Употреба: Разговорно

сем повеќе

Вид збор: Сврзник
освен