neither - онтологија

ни повеќе

Вид збор: Сврзник
За поврзување зборови или реченици приредени меѓу себе, за изразување разделна врска за да се потсили и да се истакне целосно одрекувањето и да се засили негирањето.

нити повеќе

Вид збор: Сврзник
нити...нити, ни...ни, ниту... ниту

нито повеќе

Вид збор: Сврзник
(нито...нито) ниту

ниту повеќе

Вид збор: Сврзник
(ниту...ниту) ни...ни