over - онтологија

кусур повеќе

мн. кусури
Вид збор: Именка, машки род
Тоа што е над определена мера.
Албански: kusur
Употреба: Разговорно

над повеќе

Вид збор: Предлог
Количествен признак, повеќе од нешто.
Нешто што треба да има предност, да се претпочита.
Особина од највисок степен, при споредба на две исти именки.
Објект врз кој е насочено, сосредоточено дејството.
Надмоќ, превласт, управување на некој врз некого или нешто.

над повеќе

Вид збор: Префикс
(нат- пред безвучна согласка). Глаголите со оваа претставка најчесто значат - дејство што надминува, надвишува исто такво друго дејство во однос на брзина, времетраење, квалитет, степен и сл.
(нат- пред безвучна согласка). Глаголите со оваа претставка најчесто значат - извршување на дејство над нешто, одозгора.
(нат- пред безвучна согласка). Кај именските зборови означува - објект што е продолжение или се наоѓа врз тоа што е именувано со основниот збор.
(нат- пред безвучна согласка). Кај именските зборови означува - лице или институција од повисок ранг во однос на означеното во основата.
(нат- пред безвучна согласка). Кај именските зборови означува - определба дека нешто се наоѓа повисоко, погоре од нешто.
(нат- пред безвучна согласка). Кај именските зборови означува - признак во определена мера.
(нат- пред безвучна согласка). Кај именските зборови означува - дека нешто не зависи, не е обусловено од означеното во основата.

пре повеќе

Вид збор: Префикс
Претставка за образување глаголи со насока на глаголското дејство преку или низ нешто, движење од едно место до друго, од една страна до друга.
Претставка за образување глаголи со повторно извршување на дејството, често и на подруг начин, поинаку.
Претставка за образување глаголи со извршување на дејството над вообичаената мера, претерано, често и со непожелни последици.

преку повеќе

Вид збор: Предлог
Простирање по некоја површина.
начинско значење
Повеќе во однос на нешто, над некоја граница.
Пренебрегнување, необѕирање, заобиколување и сл.