polysyndeton - онтологија

полисиндет повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, машки род
Честа употреба на сврзници како врска во сложената реченица.
Употреба: Лингвистика
Поврзување настани, слики, појави со повторување на еден ист сврзник, покарактеристично во поезијата.
Употреба: Литература