somewhere - онтологија

донекаде повеќе

Вид збор: Прилог
До некое, до определено место.

негде повеќе

Вид збор: Прилог
Неопределено, непознато каде, на кое место.
Приближно определување на времето.

некаде повеќе

Вид збор: Прилог
Неопределено каде, на кое место, во која насока.

однегде повеќе

Вид збор: Прилог
однекаде

однекаде повеќе

Вид збор: Прилог
Од некоја страна, од некое непознато место.