they - онтологија

они повеќе

Види и: он (зам.)
Вид збор: Заменка
Лична заменка за трето лице множина, за трите рода.

тие повеќе

Вид збор: Заменка
(ним, им; нив, ги) Лична заменка за трето лице множина.
Показна заменка за сите три рода во множина.
Примери:
Тие луѓе, жени, деца.