wash - онтологија

доизбања повеќе

Види и: избања (св.)
доизбањаат
Вид збор: Глагол, свршен
Заврши со бањањето на некого.
Албански: mbaroj larjen

доизмие повеќе

Види и: измие (св.)
доизмијат
Вид збор: Глагол, свршен
Измие сѐ што било за миење.

доиспере повеќе

Види и: пере (несв.)
доисперат
Вид збор: Глагол, свршен
Испере сѐ што било за перење.

допере повеќе

Види и: пере (несв.)
доперат
Вид збор: Глагол, свршен
Заврши со перењето, испере сѐ што било за перење.

замие повеќе

Види и: мие (св. и несв.)
замијат
Вид збор: Глагол, свршен
Почне да мие.
Албански: laj
(се замие) Почне да се мие.
Албански: laj

запере повеќе

Види и: пере (несв.)
заперат
Вид збор: Глагол, свршен
Почне да пере.
Албански: fiëëon të laj

измие повеќе

измијат
Вид збор: Глагол, свршен
Со вода отстрани нечистотија од нешто (раце, лице, садови).
Албански: laj, pastroj
Се измие, си исчисти со вода.
Албански: laj, pastroj

испере повеќе

исперат
Вид збор: Глагол, свршен
Исчисти, отстрани нечистотија со перење.
Албански: pastroj, laj
(се испере) се исчисти, се избања
Албански: pastroj, laj

мие повеќе

мијат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Чисти со вода.
Албански: laj

напере повеќе

наперат
Вид збор: Глагол, свршен
Испере доволно или многу, големо количество.
Албански: laj mjaft
(се напере) Се наработи со перење, помине долго време во перење.
Албански: laj shumë

омие повеќе

Види и: измие (св.)
омијат
Вид збор: Глагол, свршен
измие

опере повеќе

Види и: испере (св.)
операт
Вид збор: Глагол, свршен
испере

оплакне повеќе

оплакнат
Вид збор: Глагол, свршен
Измие, промие (уста, грло).
Албански: shpërlaj

отпере повеќе

отперат
Вид збор: Глагол, свршен
Испере нешто што е во мало количество или малку нечисто.
Албански: laj

отпира повеќе

отпираат
Вид збор: Глагол, несвршен
отпере

пере повеќе

перат
Вид збор: Глагол, несвршен
Со вода и сапун (или друго средство) отстранува нечистотии од текстилни производи (облека, постелнина).
Албански: laj
(преод.) Врши таква услуга за некого.
Албански: laj
(само 3. л. едн.) спаструва, чисти
Албански: lan
Употреба: Разговорно
(се пере) Со вода и сапун (или друго средство) лично отстранува нечистотии од облека, постелнина и др.
Албански: laj

плави повеќе

плават
Вид збор: Глагол, несвршен
Измие ориз.
Албански: shpërlaj, laj
Употреба: Дијалектен збор

плакне повеќе

плакнат
Вид збор: Глагол, несвршен
мие, наводнува
Албански: laj, lagë
Употреба: Преносно значење
(се плакне) се мие
Албански: lahem

плиска повеќе

плискаат
Вид збор: Глагол, несвршен
(за вода, море, река) облие
Албански: rumbullakët

подизмие повеќе

Види и: измие (св.)
подизмијат
Вид збор: Глагол, свршен
Измие малку, во ограничена мера.
Албански: laj pak
(се подизмие) Се измие малку, донекаде, во ограничена мера.
Албански: lahem pak

поизмие повеќе

Види и: измие (св.)
поизмијат
Вид збор: Глагол, свршен
Измие малку, или малку повеќе.

поопере повеќе

Види и: опере (св.)
пооперат
Вид збор: Глагол, свршен
Опере, испере малку, до некој степен.

попере повеќе

Види и: пере (несв.)
поперат
Вид збор: Глагол, свршен
Пере кратко време.

преплакне повеќе

плеплакнат
Вид збор: Глагол, свршен
(се преплакне) Се исплакне (при миење) одново, повторно.
Албански: shpërlahem përsëri

промие повеќе

промијат
Вид збор: Глагол, свршен
(се премие) Се измие набрзина, како било.
Албански: lahem shpejt

пропере повеќе

Види и: пере (несв.)
проперат
Вид збор: Глагол, свршен
Испере малку, набрзина.