weak - онтологија

безотпорен повеќе

безотпорниот
Вид збор: Придавка
Што не може да даде отпор, неотпорен, неиздржлив, слаб.

блуткав повеќе

блуткавиот
Вид збор: Придавка
безвреден, слаб

жулав повеќе

жулавиот
Вид збор: Придавка
слаб

незакрепнат повеќе

незакрепнатиот
Вид збор: Придавка
Што не е закрепнат, што е сѐ уште слаб.
Што не е зацврстен.

нејак повеќе

нејаки
Вид збор: Придавка
Што не е доволно јак, цврст.

папушкав повеќе

папушкавиот
Вид збор: Придавка
(за човек со нежно здравје) мекуш, нејак

подослабен повеќе

подослабениот
Вид збор: Придавка
Што е заслабнат малку, донекаде.

рахитичен повеќе

рахитична
Вид збор: Придавка
слаб, неразвиен, овенат
Примери:
Рахитично дете.

слаб повеќе

слаби
Вид збор: Придавка
Кој нема доволно физичка сила; кој е со опаднати физички сили; кој не е наполно здрав.
Употреба: Медицина
Кој е лишен од тврдост, упорност.
Кој нема значителни можности и способности за напад или одбрана.
Кој нема голема сила, енергија; кој е незначителен по своето дејство; кој е ненаситен, редок.
Кој не е голем по сила, напрегање; кој не е: интензивен, длабок, јасен; кој не трае долго.
Кој е пристрастен, расположен кон нешто, обично лошо.

слабо повеќе

Вид збор: Прилог
Со мала, незначителна сила.
Примери:
Огнот гори слабо.