Синоними за 'гласник':

гласник (м.)
[ гла-сник ]
види:
Толковник
синоними:
Татар (м.), аберџија (м.), билтен (м.), весник (м.), саиџија (м.), телал (м.), ушак (м.)