Синоними за 'заноќева':

заноќева (св.)
[ за-но-ќе-ва ]
види:
Толковник
Правописен
синоними:
законачи (св.)