Синоними за 'копулација':

копулација (ж.)
[ ко-пу-ла-ци-ја ]
види:
Други речници
синоними: