Синоними за 'отстапување':

отстапување (ср.)
[ от-ста-пу-ва-ње ]
види:
Толковник
синоними:
аберација (ж.), девијација (ж.), дигресија (ж.), исклучок (м.)
анаграми:
стапувањето