Синоними за 'перваз':

перваз (м.)
[ пе-рваз ]
види:
Б. Конески
синоними: