Синоними за 'перифраза':

перифраза (ж.)
[ пе-ри-фра-за ]
види:
Б. Конески
синоними: