Синоними за 'пертурбација':

пертурбација (ж.)
[ пер-тур-ба-ци-ја ]
види:
Толковник
Б. Конески
синоними: