Синоними за 'пљачкоса':

пљачкоса (св.)
[ пља-чко-са ]
види:
Б. Конески
синоними: