Синоними за 'смрдулка':

смрдулка (ж.)
[ смр-дул-ка ]
види:
Толковник
синоними: