Синоними за 'финализација':

финализација (ж.)
[ фи-на-ли-за-ци-ја ]
види:
Правописен
синоними:
завршеток (м.), завршување (ср.)
колокации: