Синоними за 'ја':

ја (сврз.)
[ ја ]
види:
Толковник
синоними:
било-било (сврз.), или-или (сврз.)
анаграми:
ај
ја (зам.)
[ ја ]
види:
Толковник
синоними:
неа (зам.)
анаграми:
ај
ја (чест.)
[ ја ]
види:
Толковник
синоними:
еве (чест.), ене (чест.), ете (чест.)
анаграми:
ај
ја (изв.)
[ ја ]
види:
Толковник
синоними:
ајде (чест.)
анаграми:
ај