име ср.
имела ж.

име (ср.)

Спасое прашува: - Име оца, деда и прадеда. - Татко се викаше Видан, вели Мисајле, а имав еден дедо што се викаше Славе.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Споменува некои имиња, ги споменува: кравата, магарето, кучето, го спомнува патот. Сака некаде да оди, да патува.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
За секоја будалетинка - друг збор, посебно име.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)