ладникав прид.

ладникав (прид.)

Вистина, времето е уште ладникаво, но секаде е свечено.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Муграта беше ладникава и росна.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)
Црн, ‘ржен леб, парче мармелад со некаков чудникав сладуњаст и гнилест мирис.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)