лаик м.

лаик (м.)

За лаикот, фракталната уметност наликува на производ на магија. Но математичарот е во состојба да проникне во нејзината структура и значење.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)
Вашиот „Автопортрет“ ги фасцинира и познавачите и лаиците.
„Захариј и други раскази“ од Михаил Ренџов (2004)
Море, те фатив јас тебе во незнаење, лаик низаеден, тој мене ќе ми докажува работи.
„Вител во Витлеем“ од Марта Маркоска (2010)