ова (зам.)

И шатмара Божана, ова било, она било, го претеруваат селото.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Што е ова, прашувам. - Реци ти, вели Јоле.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Ами кај го најде, братче Мисајле, велам, што е ова колнатија?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)