пиштол м.
пиштолче ср.

пиштол (м.)

Луѓето нѐ бранат, нѐ откинуваат. Ама кога го извадов пиштолот, сите се потргнаа.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)