помине св.

помине (св.)

- Било, поминало, велам, живот брз: на една врата влези, на друга излези.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Ќе ти помине, Јоне, му велам, нема болест што не поминала.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Ами, кога помина она време, вели Стојна Ресулоска, кога помина нашето време?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)