скокоткавост ж.

скокоткавост (ж.)

Еднаш Змејко веќе не можеше да ја издржи таа скокоткавост и се исправи.
„Белата долина“ од Симон Дракул (1962)