табу (ср.)

Со навлегувањето на овие беспризорни номади во нашата улица, широчината со трите багреми стана табу за другите деца.
„Улица“ од Славко Јаневски (1951)
Тој ги отфрли сите табуа од него.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)
Со векови постоеше фанатично табу против научните сознанија. Зошто? Заради стравот од Хаосот.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)
Орлан го редизајнира лицето со помош на козметичката хирургија, со што го исцртува досегот на трајните табуа околу телото.
„МАРГИНА бр. 37“ (1997)
Но лудилото и ‘абнормалноста’ се табуа и ние често ги умртвуваме и отстрануваме наместо да ги изучуваме.
„МАРГИНА бр. 37“ (1997)
Ајде, речи отворено дека знаеш и за транзиција и приватизација, и за демократизација - и разни други - ија, може и КРИзација, речи дека не сакаш за тебе да има табу теми!“
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)
Насекаде само минато! Табу до табу. Но описот продолжува.
„Ерато“ од Катица Ќулавкова (2008)
Се гледа јасно како едното се распарува, чуден распар и полутката е далечен сон пред него па табу па таен копнеж па опседнатост па нова причина за преселби пуста желба, утопија се топи во свеста како грутка шербет слатка смрт !
„Ерато“ од Катица Ќулавкова (2008)
Ти знаеш дека човештвото ќе те чита и препрочитува, дека ќе зборува за тоа што рече ти за човечкото суштество, за неговите соништа и неговата стварност, за неговото свесно и неговото несвесно, за тотемот и табуто, за таткоубиството и инцестот, за Еросот и Танатосот.
„Сестрата на Сигмунд Фројд“ од Гоце Смилевски (2010)
Сепак, гледам дека постои скала на откровение од табуто на темава, што прилично ги смирува моите грижи. ***
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)
Неограничени можности за слободно себеизразување за да се проба и забранетото овошје, слободно чекорење по негазени патеки, можност без срам да се разголат сите догми и ѕирне зад табуата на непишаните морални норми.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)