тап (изв.)

Еве ти го од некаде Васко. Дотрча и тап, си седна на дедовото колено.
„Било едно дете“ од Глигор Поповски (1959)
После се оддалечија војниците, вели, тап, тап, слушам, им тропкаат поткованите кондури.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)