ебе несв.

ебе (несв.)

- Да си ги ебам мртвите ако лажам, вели Јон, очи да немам, вели.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Еба му газникот на животот, вели, кога не знаеш кај живееш: на сон или на јаве!.. - Ај, не јади многу раноклек!
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И, еда, еба си го Давиде, дали бега!
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Престанете!- молезливо - Ве молам интервенирајте, ваша светост -повторно избезумен - Мајчето да ви го ебам!
„Или“ од Александар Прокопиев (1987)
— Овдека глувиот го ебе немиот, ми велат, а слепиот му е сведок.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Да си ги ебам мртвите во гробот, ако лажам.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Сѐ се измешало, си ебало мајката, со проштение.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Да му кинам коса?! Да му згмечам тестис?! Или, да го ебеме сите?!
„Последниот балкански вампир“ од Дејан Дуковски (1989)
Курви развратни! Марш да ве нема, ебем ви матер!
„Последниот балкански вампир“ од Дејан Дуковски (1989)
Еби го со колот в грклан, И за побратимот Пеце, Убиваше, сега умира и моча под себе, Убавина, ова е убавина, Му го фатив јазикот, помогнете ми да му го извлечам од уста, - но дел од оние што не можеле да се допрат до глекавиот куп месо и крвиште јуреле кон белецот и го заплиснале со секири и го боделе со колови, и тој белец, со богата грива но веќе со неколку црвени риги преку кожата, 'рзнувал и се пропнувал пред безмилоста сѐ додека не ги оставил уздите на жилавата гранка, да ѝ се извлече крвав на одмаздата и да ги остави луѓето со запенети муцки, и тие со една и само своја реченица: Имавме секири, ножеви, колови, сега имаме пушка и јатаган и уште двајца мртовци, Коњот не требеше, животинка е, И коњите не им се поарни, носам јас на грбов стари удари на копита, А мене денес копито ме поткачи по коленово, Можело и погоре, имаш пет деца, Молкни, секирава моја уште е жедна.
„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (1990)
- Еба ти Турчинот, - си велам со умот. – Него го истерав ама табиетот му го задржав.
„Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски (1992)
Хм, да си ебам векот, си велам, ама продолжувам.
„Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски (1992)
Сега мислам дека таа тогаш в лице ми рече, море еби си мајката, шанкуре низаедно!
„Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски (1992)
Ова проткајување ни овозможува за првпат да ја видиме врската помеѓу философското барање за чистота, гледиштето дека жените на некој начин се непрочистени, подреденоста на жената, и „вирилната хомосексуалност“ (вид машка сексуалност која што Ева Сидвик ја нарекува „хомо-хомосексуалност“, јасно предочена со тврдењето на Жан Жене дека „мажот кој ебе друг маж е двапати маж“).
„МАРГИНА бр. 1“ (1994)
Е, да ти ебам цигарите! Надвор не е добро, така?
„Буре барут“ од Дејан Дуковски (1994)
Хеми... пу, да ти ебам мамата, хемипареза на целата десна страна.
„Буре барут“ од Дејан Дуковски (1994)
МАНЕ: Да ти ебам бејзболот. Само трчаат.
„Буре барут“ од Дејан Дуковски (1994)
На пример, ако некој тип види некои два други типа како се ебат, него тоа или го пали или не - и така тој знае кое е неговото место во животот.
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)
Ни пратија луѓе кои ни ја пренесоа нивната порака: „Вие, перверзњаци од истокот! Вратете се таму откаде сте дошле!“ Вива им рече: „Ебете се!“
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)
Не му реков ништо. Го погледнав само, и му реков: „Еби се со таа песна“. И потем стрчнав по скалите, надолу, кон дома.
„Папокот на светот“ од Венко Андоновски (2000)
Повеќе