оти (прил.)

- Ами, оти, бре Секуле, го прашувам, оти така ми велиш?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Мори, оти ваква си се сторила, ми вели Стојна Ресулоска.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Оти не ја сечеш дабицата, му велам, О, Давиде!
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)